Verslas

Siuntos į Daniją – kaip siųsti be rūpesčių

siuntos i danijaDažnai mūsų įmonė gauna daug klausimų dėl to, kas nutiks, jei jų siunta į Daniją bus sugadinta arba pamesta. Kai kurių siuntų į Daniją mes nepriimame visiškai. Apie tai daugiau informacijos galite rasti čia.

O dabar trupai apie tas siuntas, kurias gabename į Daniją. Žemiau pateikta informacija galioja visoms šalims, į kurias vežamos siuntos ir kroviniai. Todėl atidžiai perskaitykite ir žinosite kaip spręsti iškilusias problemas su vežėjais.

Kaip jau minėta, CMR konvencijoje įtvirtinta, kad vežėjas, kuris prarado dalį arba visą krovinį, privalo atlyginti žalą. Paprastai kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietovėje ir tuo laikotarpiu, kai krovinys buvo priimtas vežti. Konvencija nustato, kad tokiais atvejais krovinio vertė įvertinama pagal biržos kainas, o jei tokių nėra, – pagal rinkos kainas, o jei nepavyksta nustatyti rinkos kainų, tada krovinio vertė nustatoma pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę, Be to, šiame tarptautiniame susitarime nustatyta, kad tokiais atvejais turi būti kompensuojamas visas priklausantis užmokestis už krovinio vežimą, muitų rinkliavos ir mokesčiai bei kitos su krovinio vežimu susijusios išlaidos, jei paprastas krovinys, ir kompensuojama proporcingai nuostolio dydžiui, praradus dalį krovinio. Kiti nuostoliai nekompensuojami. CMR konvencijoje įtvirtinta, kad kompensacija negali viršyti 8,33 atsiskaitymo už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio.

Konvencija nurodo, kad vežėjas turi pareigą kompensuoti nuostolius ir tais atvejais, kai siuntos pristatymo terminas viršijamas ir pagal; sutartį įgaliojimus turintis asmuo įrodo, kad dėl to padaryta žala. Tačiau minėti nuostoliai neturi viršyti užmokesčio už vežimą.

Pasitaiko atvejų, kai krovinys  ar siunta sugadinami. Tokiais atvejais vežėjas turi sumokėti kompensaciją, kuri paprastai yra lygi krovinio nuvertėjimo sumai. Kompensacija negali viršyti sumos, kurią reikėtų sumokėti visiškai praradus krovinį, jeigu dėl sugadinimo nuvertinamas visas krovinys, bei sumos, kurią reikėtų sumokėti praradus sugadintą krovinio dalį, jeigu dėl  sugadinimo nuvertinama tik dalis krovinio.

Išskirtiniais atvejais, kai yra aiškus pagrindas manyti, kad krovinys ar siunta gali būti prarastas, sugadintas arba sutartu laiku nepristatytas į paskirties vietą, siuntėjas gali nustatyti papildomą krovinio vertę. Tokiu atveju krovinį siunčiantis asmuo turi padaryti atitinkamus įrašus važtaraštyje, kad bus pamokėtas suderintas užmokesčio už vežimą priedas. Tokiu atveju iškilus žalos atlyginimo klausimui (t. y. Kai deklaruojama papildoma krovinio vertė), gali būti pareikalauta papildomai pagal deklaruotą krovinio vertę atlyginti papildomą žalą.

CMR konvencijoje nustatyta, kad įgaliojimus turintis asmuo gali pareikalauti sumokėti palūkanas nuo sumos, skirtos kompensacijai. Konvencijoje įtvirtinta, kad 5 proc. metinės palūkanos pradedamos apskaičiuoti nuo tos dienos, kai vežėjui raštu pateikiamas reikalavimas. Tais atvejais, kai vežėjui raštu pateikiamas reikalavimas. Tais atvejais, kai reikalavimai nebuvo pateikiami, nuo ieškinio pateikimo dienos.

Pretenzijos ir bylinėjimasis dėl siuntos ar krovinio

Jeigu gavėjas priima krovinį, neįvertindamas kartu su vežėju krovinio būklės ir nepareikšdamas jam pretenzijų dėl dalies krovinio praradimo ar sugadinimo, laikoma, kad gavėjas priėmė krovinį tokios būklės, kokia fiksuota važtaraštyje.

Konvencijoje įtvirtinta, kad tais atvejais, kai krovinio nuostoliai ar sugadinamas išoriškai nėra akivaizdūs, pretenzijos turi būti pateikiamos raštu. Dokumentas nurodo, kad dėl krovinio akivaizdžių nuostolių ar sugadinimo pretenzijos turi būti pareiškiamos vėliausiai krovinio priėmimo metu. Kai nuostoliai ar sugadinimas nėra akivaizdūs – ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo krovinio priėmimo (neskaitant sekmadienių ir švenčių dienų).

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *